Γενικές πληροφορίες
Ελέγξτε έως και 2 αυτοματισμούς
Η σύνδεση μεταξύ του κινητήρα και του δέκτη γίνεται με ξηρή επαφή.
Πλήρως αδιάβροχη θήκη, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.
Δυνατότητα σύνδεσης κεραίας.
Οφέλη προϊόντος
Στην περίπτωση εγκατάστασης ενός μηχανοκίνητου RTS, αυτός ο δέκτης καθιστά δυνατή τη χρήση του νέου σημείου ελέγχου RTS για τον έλεγχο και μιας άλλης υπάρχουσας μηχανοποίησης.

Μοιραστείτε το: