Στις  μπάρες GOLD  PARK  μπορούν να προστεθούν παρελκόμενα για να ικανοποιούν απολύτως τις ανάγκες σας.

Συγκεκριμένα μπορούν να συνδιαστούν με:

  • φωτοκύτταρα με ανακλαστήρα                                                                                         
  • μαγνητική σπείρα       σε συνδιασμό με τον μαγνητικό βρόγχο               
  • εξωτερικό  φάρο                                                                                                                                
Μοιραστείτε το: