Μια λύση για την είσοδο σας χωρίς να ανοίξετε εξ ολοκλήρου την πολύσπαστη πόρτα σας είναι να κατασκευαστεί με ανθρωποθυρίδα, εσωτερική ή εξωτερική.

Παρακάτω εμφανίζονται οι πλέον διαθέσιμες επιλογές.

.

Μοιραστείτε το: