Οι βιομηχανικές λωριδοκουρτίνες από εύκαμπτο PVC χρησιμοποιούνται για τη μόνωση ή το διαχωρισμό χώρων από θερμοκρασία, ψύξη, θόρυβο και σκόνη.  Τοποθετούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες, σε πόρτες ψυγείων ή σχηματίζουν διαχωριστικά. Διατίθενται σε δυο ποιότητες.

Ο τύπος NORMAL για θερμοκρασίες από –5 c έως + 60 c και ο τύπος HEAVY από -40 c έως +60 c.

Οι λωριδοκουρτινες παράγονται σε τυποποιημένες διατομές και η επιλογή της διατομής εξαρτάται από την διάσταση και την χρήση του ανοίγματος.

Για να υπάρχει στεγανοποίηση οι λωρίδες επικαλύπτουν μερικώς η μια την άλλη ενώ για την στήριξη των λωριδοκουρτινων διαθέτουμε 3 τύπους στηριγμάτων κατασκευασμένους από αλουμίνιο η ανοξείδωτο χάλυβα.

Οι λωρίδες είναι συνήθως διαφανείς αλλά διατίθενται και αδιαφανείς. Παράγονται από καθαρό πρωτογενές PVC και δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα.

Είναι κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα

Μοιραστείτε το: