• Λειτουργεί με πομπούς σειράς Royal ή Personal Pass: το πρώτο τηλεχειριστήριο που απομνημονεύεται καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας. Βασιλική ή Προσωπική κάρτα
• Έκδοση 433,92 MHz και 868,30 MHz
• 4 προγραμματιζόμενα κανάλια με λογικές λειτουργίες monostable, bistable ή timer
• Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1008 διαφορετικών κωδικών
• Διαδοχική αποθήκευση πομπών
• Πλήρης προειδοποίηση μνήμης
• Αυτομάθηση των πομπών που διαχειρίζονται
• Διαχείριση του πομπού αντικατάστασης
• Είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
• Βασικός προγραμματισμός χρησιμοποιώντας το κουμπί P1 ή προηγμένος προγραμματισμός χρησιμοποιώντας τη συσκευή προγραμματισμού PROG2 και το λογισμικό WINPPCL

Μοιραστείτε το: